Pressmeddelande

28 okt 2019

A1M Pharma byter namn till Guard Therapeutics

Läs som PDF.

A1M Pharma meddelar idag att bolagets ansökan om namnbyte till Guard Therapeutics International AB (publ) har godkänts av Bolagsverket. Handeln i aktien på Nasdaq First North Growth Market kommer från och med den 29 oktober att ske under det nya kortnamnet GUARD.

”Namnbytet till Guard Therapeutics är en liten men symboliskt viktig del i den omvandling av bolaget som inleddes för snart ett år sedan. Vi har sedan dess kunnat etablera en robust utvecklingsplan för läkemedelskandidaten ROSgard inom akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi, vilket är ett mycket attraktivt område både ur ett medicinskt och kommersiellt perspektiv. Bolaget har dessutom stärkt sin organisation och ägarbas, och nyligen presenterades positiva resultat från den första kliniska studien. Förutsättningarna är därmed goda att redan under nästa år kunna genomföra en första studie i patienter”, säger bolagets vd, Tobias Agervald.

Beslutet om namnbyte fattades på en extra bolagsstämma den 23 oktober 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@a1m.se


Om A1M Pharma
A1M Pharmas (publ) läkemedelskandidat ROSgard™ – baserad på det kroppsegna proteinet Alfa-1-Mikroglobulin – har i flera prekliniska studier dokumenterats återställa nedsättningar av njurfunktion genom att skydda mot oxidativ stress genom att skydda exponerad vävnad och understödja regenerativa processer. A1M Pharma är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Alla pressmeddelanden