Pressmeddelande

17 mar 2020

Guard Therapeutics rapporterar positiva top line-resultat från en klinisk fas 1a-studie av ROSgard

Guard Therapeutics meddelar idag positiva top line-resultat från den sista och högsta dosgruppen i den del av en klinisk fas 1a-studie där enstaka och ökande doser (SAD) av läkemedelskandidaten ROSgard™ administrerats till friska individer. ROSgard uppvisade goda farmakokinetiska egenskaper och en gynnsam säkerhetsprofil även på denna dosnivå, vilken är högre än den som förväntas användas i framtida patientstudier. Nästa steg i fas 1a-programmet är att studera ROSgard i upprepade och stigande doser (MAD).

Läs som PDF.

Efter att den så kallade SAD-delen av den kliniska fas 1a-studien nu framgångsrikt avslutats kommer Guard Therapeutics att, baserat på ett föreliggande villkorligt godkännande från Läkemedelsverket, ansöka om start för dosering av ROSgard i upprepade och stigande doser (MAD) i friska individer. Bolaget räknar med att den kvarvarande delen av fas 1a-programmet ska kunna slutföras under sommaren 2020. Parallellt med detta pågår en separat fas 1-studie för att dokumentera läkemedelskandidatens farmakokinetik i individer med nedsatt njurfunktion som inte påbörjat dialysbehandling.

–Att vi nu kunnat generera positiva studieresultat för ROSgard även på en dosnivå som är högre än den som förväntas användas i framtida patientstudier ger ytterligare styrka åt läkemedelskandidatens profil inför dess fortsatta utveckling, säger Tobias Agervald, vd för Guard Therapeutics.

Som tidigare meddelats förväntar sig Guard Therapeutics att kunna genomföra en första mindre studie i patienter som genomgår hjärtkirurgi redan under 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Tobias Agervald, vd
Telefon: 046-286 50 30
E-post: tobias.agervald@guardtherapeutics.com


Om Guard Therapeutics
Guard Therapeutics läkemedelskandidat ROSgard™ har i flera prekliniska studier dokumenterats skydda mot cell- och organskador, inklusive akuta njurskador, genom att motverka oxidativ stress och understödja regenerativa processer. Guard Therapeutics är noterat på Nasdaq First North Growth Market Stockholm. Certified Adviser är Erik Penser Bank AB, tel. 08-463 83 00, certifiedadviser@penser.se.

Denna information är sådan information som Guard Therapeutics International AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 mars 2020 kl 10.00.

Alla pressmeddelanden