Integritetspolicy

Integritetspolicy

Varför en integritetspolicy?

Guard Therapeutics värnar om din personliga integritet. Vi strävar därför alltid efter att skydda dina personuppgifter på bästa sätt, följa vid var tid gällande lagar och regler för personuppgiftsskydd. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina uppgifter behandlas av Guard Therapeutics. Denna policy hjälper dig bland annat att förstå vilken slags information Guard Therapeutics samlar in och hur denna används.

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Guard Therapeutics International AB, org.nr. 556755–3226, med adress Scheelevägen 22, 223 63 Lund är ansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Guard Therapeutics är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter och är därför ansvarig för att dina uppgifter hanteras på ett korrekt och säkert sätt i enlighet med tillämplig lagstiftning.

Personuppgifter som vi behandlar om dig

Personuppgifter som du har lämnat till oss från tredje part
Den information vi samlar in och lagrar är din e-post.

Hur använder vi dina personuppgifter?

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:
- För att skicka företagets nyhetsbrev till dig genom tredje part

  Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

  Dina personuppgifter kommer inte att överföras eller säljas till tredje part i reklamsyfte.

  Hur skyddar vi din personliga information?

  Guard Therapeutics vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs enligt lag för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer kommer åt dem. Våra säkerhetsrutiner förändras ständigt i takt med den tekniska utvecklingen.

  Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  När du lämnar dina uppgifter till Guard Therapeutics ger du medgivande till Guard Therapeutics att registrera samt behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål.
  Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

  Kontaktuppgifter

  Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter kontaktar du info@guardtherapeutics.com . När det gäller hantering av personuppgifter är Datainspektionen tillsynsmyndighet för denna hantering.