Vetenskapligt koncept

Förstärker kroppens eget skydd

Det vetenskapliga konceptet går ut på att förstärka det kroppsegna försvaret mot svår oxidativ stress som uppstår vid bland annat akuta njurskador.

Det kroppsegna proteinet alfa-1-mikroglobulin har till uppgift att hålla kroppen ren från giftiga ämnen som uppkommer i samband med oxidativ stress, till exempel ROS (Reactive Oxygen Species) som annars allvarligt kan skada oss genom inflammation och skador på celler och vävnader. Vår läkemedelskandidat ROSgard är en syntetisk variant av detta protein som kan användas som ett läkemedel. ROSgard är av naturen utformad att "målsöka" kroppens njurar vilket möjliggör att den finns på plats när njurarna attackeras av oxidativ stress. En behandling med ROSgard har potential att rädda liv och förhindra risken för både akuta och kroniska njurskador med efterföljande allvarliga konsekvenser till följd av nedsatt njurfunktion, till exempel livsuppehållande dialysbehandling.

Det vetenskapliga konceptet baseras på mångårig forskning kring funktionerna och centrala skyddsmekanismerna av proteinet alfa-1-mikroglobulin.

Figur: Modell över hur ROSgard skyddar mot akuta njurskador i samband med hjärtkirurgi. ROSgard binder och neutraliserar både ROS och heme som bildas i blodbanan innan dessa ämnen når njurarna. ROSgard målsöker därefter njurarna och motverkar akut njurskada genom att skydda, städa och reparera vävnad och celler som redan utsatts för oxidativ stress. Sammantaget leder detta till ett robust njurskydd via flera oberoende mekanismer.

Sidebar5

Newsroom

Mer om oss och vad som händer i vår verksamhet

Läs mer